Siden vår lokasjon er kun 10 stavkast fra Skimore Drammen har vi satt av en egen liten side viet kun til dette fantastiske skianlegget!
Oversikt-1280x720.jpg
Skimore-Drammen.JPG
Kjøsterudløypa
Aronsløypa
Shanty/ Parken