top of page
ALPINBINDINGER
 
Hvor mye skal bindingene justeres til?
Justering av bindinger skal vurderes  i forhold til nivå, kilo, høyde og størrelse på alpinskoen (sålelengden) + evt andre faktorer. Her brukes en standard som heter DIN (Deutsches Institut für Normung (Tyske institutt for standardisering)). Denne standarden er felles for praktisk talt alle alpinbindinger og avgjør hvor lett bindingen løser ut.
Under følger en tabell som kan brukes for veiledning for justering av DIN bindingene. Sålelengden finner man som regel printet inn i plastikken på støvelens hel, om ikke kan man måle sålens lengde fra tå til hel med målebånd. Husk at dette kun er en veiledning og er ikke en 100% fasit, det kan også være andre faktorer som skal hensyn tas (f.eks. for personer med kneskader, racingbindinger, type skikjøring osv..)
  • Nybegynner: Følg skalaen
  • Middels: Gå ned 1 rad
  • Ekspert: Gå ned 2 rader
  • Er du over 50 år: Gå 1 rad opp
  • Er du under 10 år: Gå 1 rad opp
Er skiløperens høyde lavere en høyden på skjemaet gå ned til riktig høyde. (NB! Ikke gå opp på skjemaet dersom høyden er høyere).
Still inn bindingene likt foran og bak på hva du har funnet i skjemaet.
Juster bindingen i forhold til skoens størrelse. Sjekk at fortrykk blir riktig, bakbindingen skal justeres slik at den blir skjøvet litt bakover når du trykker skoen i. Riktig fortrykk sørger for at bindningen sitter for stramt (lengdemessig) eller for løst.
Prøv at skiskoen passer riktig i bindingen 2 ganger.
Montering av VIST VJ45/75 som følger med MOST A-TEAM alpinski til barn

Montering av VIST VJ bindinger til dine barneski gjøres enkelt uten verktøy. Du trenger kun en skrutrekker for justering av hvor stramme bindingene skal være (se avsnitt over).

Steg 1: Finn størrelsen på alpinstøvlene. Dette står gjerne på helen eller under støvelen og er oppgitt i millimeter.
Steg 2: Åpne spaken på forbindingen og skli denne på skien til ønsket millimeter intervall. For å plassere bindingen på rett sted må du åpne spaken helt opp.
Binding 1-1.JPG
Binding 2.JPG
Steg 3: La spaken på forbindingen stå i åpen posisjon. Skli så på bakbindingen og plasser den i riktig intervall.
Steg 4: Lukk igjen spaken. Pass på at bindingen står i et intervall og ikke mellom 2 intervall. IKKE bruk makt for å trykke ned spaken.
Binding 3.JPG
bottom of page